Better Life Publishers

img-logo-blp-1
img-logo-blp-2
img-logo-blp-3

Better Life Publishers geeft boeken uit die de wereld mooier maken. Boeken vol inspirerende verhalen over mensen, boeken met levenswijsheden en zelfreflectie, boeken die nopen tot bezinning en contemplatie. Better Life Publishers geeft positieve, inspirerende gedachten een podium en verbindt deze gedachten met lezers. De uitgeverij produceert boeken samen met de auteurs, op basis van wederzijds vertrouwen. Daarbij hanteren we een business model dat het best bij het project past: alles is maatwerk. Wolk Ontwerp ontwierp het beeldmerk voor Better Life Publishers en werkt regelmatig mee aan de totstandkoming van de boeken in het portfolio.

Tags: