PBR

img-logo-pbr-1
img-logo-pbr-2
img-logo-pbr-3
Binnen het Amsterdam UMC wordt een nieuw project gestart waarbinnen drie disciplines samenkomen: Pathology, Biobanking & Research (PBR) is een samenwerking tussen drie afdelingen waardoor drie facetten van het diagnostiseren van ziekten samenkomen. PBR wordt namelijk een samenstelling van de afdeling waar lichaamsmateriaal wordt bekeken in het kader van diagnostiek (Pathology), het opslaan van dit lichaamsmateriaal (Biobanking) en het onder strikte condities uitgeven van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek (Research). Voor dit project creëerde Wolk Ontwerp een beeldmerk waarin elk onderdeel een eigen plek en gezicht kreeg. Elk van de drie letterblokken is zodanig ontworpen dat het werk van desbetreffende afdeling erin wordt gevisualiseerd.